Помогнете на животните, отглеждани и убивани за ценни кожи

Подпишете Европейската гражданска инициатива, за да сложим веднъж завинаги край на жестоките ферми за ценни кожи в Европейския съюз.

Европейската гражданска инициатива не е обикновена петиция, а граждански проект на правото на ЕС. Предоставянето на Единен граждански номер (ЕГН) е условие, наложено от България като държава-членка на ЕС, за верифициране на подписите на български граждани.

ВИЖТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЕТИЦИЯТА

Европейска гражданска инициатива "Европа без ценни кожи"

Данни за тази инициатива в регистъра на Европейската комисия:

Европейската гражданска инициатива е уникален и ефективен инструмент, чрез който гражданите на ЕС могат да допринесат за формирането на нашето бъдеще, като призовават Европейската комисия да предложи нови законодателни промени.

Това не е просто петиция. След като Инициативата бъде подкрепена от 1 милион легитимни подписа на пълнолетни граждани на ЕС, Европейската комисия е длъжна да отговори и да предприеме действия.

За да се постигне тази цел, е необходимо гражданите да предоставят лични данни, за да потвърдят подкрепата си. Можете да бъдете сигурни, че Вашите данни могат да бъдат използвани единствено за подкрепа на тази инициатива, а не за други цели. Инициативата за забрана на производството на ценни кожи в Европа е съобразена с всички законови изисквания - Общия регламент за защита на личните данни и разпоредбите за защита на личните данни.

Предоставянето на ЕГН е необходимо, за да е валиден подписът Ви!

ВИЖТЕ КАК СТРАДАТ НОРКИ В БЪЛГАРСКАТА ФЕРМА КРАЙ С. МАДЖЕРИТО

НЕЕТИЧНО

Сложните поведенчески потребности на дивите животни като лисици и норки, които се отглеждат за кожи, не могат да бъдат задоволени във фермите за кожи. Отглеждането на животни в малки клетки и умъртвяването им единствено или главно заради стойността на козината им не може да се оправдава и узаконява, включително за домашни видове като зайци и чинчили. Отглеждането на животни за кожи е неетично, независимо къде се извършва, затова призоваваме и за забрана върху продажбата на ценни кожи, получени при интензивно производство.

Животни за ценни кожи в клетка
Петицията "Европа без ценни кожи" ще забрани тази жестокост.

ЗАСТРАШАВА БИОСИГУРНОСТТА

Фермите за кожи представляват риск за здравето на животните и хората. По време на пандемията от COVID-19 стотици ферми за норки бяха засегнати от огнища на коронавирус и беше установено, че нови варианти на вируса SARS-CoV-2 се предават на хората от животни.

НЕУСТОЙЧИВО

Отглеждането на животни за кожи има значително въздействие върху околната среда и представлява сериозна заплаха за местното биологично разнообразие. След като е пусната на свобода от фермите за кожи, американската норка вече е широко разпространена в целия ЕС и е причинила значителни отрицателни последици за дивата природа в Европа. Обработката и боядисването на козината са свързани с използването на токсични химикали. По отношение на замърсяването на почвите с токсични метали, апретирането и боядисването на кожи се нарежда сред петте индустрии с най-висока интензивност на замърсяване.

Американската норка е опасност за биоразнообразието.

Подпишете Европейската гражданска инициатива, за да сложим край на фермите за ценни кожи завинаги!

Европейска гражданска инициатива
"Европа без ценни кожи"

Отглеждането на животни за ценни кожи по своята същност е жестоко и се отхвърля широко от гражданите на ЕС.

Не е възможно да се подобри отношението към животните във фермите за добив на ценни кожи. Нито едно животно не трябва да живее в клетка, а отглеждането на диви видове в клетки може да се определи единствено като жестокост.

Отглеждането и умъртвяването на животни единствено с цел производство на кожи е неприемливо от етична гледна точка.

Многобройните огнища на SARS-CoV-2 в стопанствата за норки доказват рисковете за здравето на животните и общественото здраве, свързани с производството на кожи.

Съществуването на забрани за производство в някои държави членки има изкривяващо въздействие върху пазара за доставка на продукти от отглеждани в стопанства кожи. Това облагодетелства търговците в онези държави членки, в които няма забрана за производство, в ущърб на онези държави от ЕС, в които вече са въведени забрани.

Пускането на продукти от кожа на вътрешните пазари на някои територии и юрисдикции вече е забранено. Това включва кожи от кучета и котки в рамките на ЕС.

Като се присъединяваме към призивите от много държави членки, ние, граждани на ЕС, приканваме Комисията да забрани със закон в целия Съюз:

  • отглеждането и умъртвяването на животни с единствена или основна цел производство на кожи;
  • пускането на пазара на ЕС на кожи от животни, отглеждани в стопанства, и продукти, съдържащи такива кожи.

 

Подписвам

Споделете Европейската гражданска инициатива

Насърчете Ваши приятели и близки да застанат в защита на животните, отглеждани за кожи. Нека заедно съберем
1 милион валидни подписа за петицията.